Échapper à…


Escapando de la crítica, Pere Borrell del Caso, 1874